Здравствуйте!

Witajcie!

Pomożemy Ci wdrożyć i zintegrować nowych pracowników z Ukrainy w Twojej organizacji.
Cały dochód z tych działań jest przeznaczony na wynagrodzenie dla realizujących je pracowników oraz na organizacje wspierające Ukrainę. 

Kompleksowe wprowadzenie do pracy

Szkolenia 
dla menedżerów

Integracja
zespołów

pracownik ukraina

Dopasuj do nowych pracowników z ukrainy

WPROWADZENIE DO PRACY

Przygotujemy dla Ciebie komplet materiałów zawierający wszystkie niezbędne informacje dla nowego pracownika, które: 

 • opisują Twoją firmę
 • uwzględniają różnicę pomiędzy pracą w Polsce i w Ukrainie
 • są napisane naturalnym i zachęcającym językiem przez eksperta z Ukrainy

Przygotujemy i przeprowadzimy szkolenie wstępne dla Twoich pracowników w wybranej przez Ciebie formie: 

 • stacjonarnie 
 • online
 • w formie nagrania z przekazaniem Ci pełni praw do wykorzystania

Pomożemy Ci w przygotowaniu szkolenia stanowiskowegodla nowych pracowników: 

 • przetłumaczymy i dostosujemy materiały 
 • nagramy instrukcję audio lub wideo w języku ukraińskim lub rosyjskim

PRZYGOTUJ SWOICH MENEDŻERÓW DO PRACY Z OSOBAMI Z UKRAINY

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Przygotuj swoich menedżerów do zarządzania zespołem zróżnicowanym kulturowo. 

Uczestnicy

 • dowiedzą się, jakie są różnice kulturowe pomiędzy osobami z różnych krajów (szczególne uwzględnienie kraje z bloku wschodniego)
 • nauczą się dopasowywać swoją komunikację do osób z różnych krajów
 • zaplanują działania, które pomogą nawiązać lepszą współpracę w zespole pomiędzy osobami z różnych kultur

Rozwijaj kompetencje reagowania w trudnych sytuacjach 

Uczestnicy: 

 • dowiedzą się, jak rozpoznać pracownika przechodzącego kryzys
 • nauczą się w jaki sposób rozmawiać z pracownikiem w kryzysie
 • poznają sposoby utrzymania dobrej współpracy w zespole w trakcie kryzysu pracownika
 • przećwiczą reagowanie w sytuacjach konfliktowych 
szokolenie menedżerskie
integracja ukraina

POMÓŻ PRACOWNIKOM NAWIĄZAĆ DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ W ZEPOLE

SPOTKANIA INTEGRACYJNE

Spotkanie stacjonarne lub online, w trakcie którego członkowie zespołu będą mieli okazję lepiej się poznać i zrozumieć. 

Warsztat nastawiony na budowanie lepszej komunikacji i współpracy pomiędzy wszystkimi członkami zespołu. 

Warsztat prowadzony przez dwóch trenerów – z Polski oraz z Ukrainy. 

Dla grup do 25 osób. 

Wydarzenie stacjonarne lub online nastawione na budowanie dobrego porozumienia oraz lepszej współpracy pomiędzy pracownikami wielu zespołów. 

Wydarzenie prowadzone przez trenerów z Polski i Ukrainy. 

Grupy do 500 osób

Spotkanie lub seria spotkań dla zespołu w trakcie kryzysu. 

Celem interwencji jest wsparcie zespołu w rozwiązaniu aktualnego konfliktu oraz budowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i trudnymi w przyszłości. 

Dla grup do 12 uczestników.